Aktuell luftkvalitet i Halmstad vid Viktoriagatan

Halmstads kommun övervakar luftkvaliteten i Halmstad vid Viktoriagatan enligt luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. Det görs med mätningar som utförs av företaget OPSIS AB. Resultaten av mätningarna går att se på den här webbplatsen. Klicka på ”Mätdata” i menyn här ovanför och välj den typ av luftförorening du vill veta mer om.

 

Mer information om mätning av luftkvalitet och mätteknikerna finns tillgänglig under ”Information” i menyn ovanför, och på OPSIS hemsida.

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Halmstad vid Teatern-Rådhuset och Viktoriagatan